CONDUCT WHILE ATTENDING CHURCH - ԵԿԵՂԵՑԻ ՅԱՃԱԽԵԼՈՒ ՎԱՐՈՒԵԼԱԿԱՐԳԸ

Contact Us: 818-558-7474

CONDUCT WHILE ATTENDING CHURCH - ԵԿԵՂԵՑԻ ՅԱՃԱԽԵԼՈՒ ՎԱՐՈՒԵԼԱԿԱՐԳԸ

Իւրաքանչիւր քրիստոնեայի պարտքն է յաճախել եկեղեցի, յատկապէս կիրակի եւ տօն օրերին՝ մասնակցելու Սուրբ Պատարագի արարողութեանը: Եկեղեցինՙ «Աղօթքի տուն» է, եւ խիստ կարեւոր է համապատասխան վարքագծի կանոնների պահպանումը:

Each Christian has a duty to attend church, particularly on Sunday and feast days, to participate in the Holy Divine Liturgy. The church is a “house of prayer,” so it is strictly important to adhere to attendance rules.

 

By:Dn. Gevork Gevorkian
Genre:Religious - Educational
Language:Armenian - English
Number Of Pages:12
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church of North America