ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՐՔ. ՊԱԼԱՏԵՑԻ - ՏԱՐԵԿԱՆ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ (ԸՆՏՐԱՆԻ)

Contact Us: 818-558-7474

ԿԱՐԱՊԵՏ ԱՐՔ. ՊԱԼԱՏԵՑԻ - ՏԱՐԵԿԱՆ ՔԱՐՈԶԳԻՐՔ (ԸՆՏՐԱՆԻ)

Ներկայ Քարոզգիրքը հոգեշունչ խրատականներու ընտրանի հաւաքածու մըն է, որուն գնահատելի պատրաստութիւնը՝ գրաբարէ աշխարհաբար (արեւելահայերէն) թարգմանութեամբ յանձն առին բանասիրական գիտութիւններու թեկնածու դոցենտ Նորայր Պօղոսեան եւ Գեւորգ Սրկ. Կարապետեանը:

By:Diocesan Press - Ոսկեղենիկ Մատենաշար - Դ
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:155