ԱՌԱՔԻՆԻ ԿԵԱՆՔԻ ՈՒՂԻՆ (Հոգեւոր Զրոյցներ)

Contact Us: 818-558-7474

NEXT EVENT
29 November 2023
ԱՌԱՔԻՆԻ ԿԵԱՆՔԻ ՈՒՂԻՆ (Հոգեւոր Զրոյցներ)

Յակոբ Նալեանի քարոզների ներկայ ժողովածուի մէջ ընդգրկուած հատուածները մէկ ընդհանուր բովանդակութիւն ունեն, դրանք առաքինութեան ուղին են մատնանշում ամենքիս համար, եւ հէնց այդպէս էլ վերնագրել ենք պրակը՝ «Առաքինի կեանքի ուղին»։ Վստահ ենք, որ Յակոբ Նալեանի քարոզների նոր այս հրատարակումը կարող է սնուցել 21-րդ դարի հայ քրիստոնեայի միտքն ու հոգին։ Եւ մեր սիրելի ընթերցողին մաղթում ենք բարի եւ առաքինի խորհրդածութիւններ Յ. Նալեանի հոգեւոր աշխարհում շրջածելիս։

Նորայր Պօղոսեան
Բանասիրական գիտ. թեկնածու, դոցենտ

By:Ամենապատիւ Յակոբ Արք. Նալեան, Կ. Պոլսոյ Պատրիարք
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:120
Publisher:Diocesan Press