ՍՔԱՆՉԵԼԻ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԸ՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՏՐԱՊԻԶՈՆՑԻ

Contact Us: 818-558-7474

NEXT EVENT
11 November 2023
ՍՔԱՆՉԵԼԻ ՀՈԳԵՒՈՐԱԿԱՆԸ՝ ԳԱՐԵԳԻՆ ՏՐԱՊԻԶՈՆՑԻ

Սոյն համեստ աշխատութիւնը յանձն առինք պատրաստել համաճարակի օրերուն, երբ ի ձեռին ունեցանք թեմի անդրանիկ Առաջնորդ եւ այնուհետեւ Կ. Պոլսոյ Պատրիարք հոգելոյս Տ. Գարեգին Տրապիզոնցի Արքեպիսկոպոսի 1932 թուականին հրապարակած «Տեղեկագիրը», որ վերնագրուած է նաեւ որպէս «Հրապարակային համարատուութիւն Առաջնորդական քառամեայ պաշտօնավարութեան, ծրագիր նոր շրջանի եւ հովուական քանի մը խօսքեր»։

By:Archbishop Hovnan Derderian
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:26
Publisher:Diocesan Press