ՍԲ. ՊՍԱԿԻ ԿԱՄ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Contact Us: 818-558-7474

NEXT EVENT
29 November 2023
ՍԲ. ՊՍԱԿԻ ԿԱՄ ԱՄՈՒՍՆՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Միայն Քրիստոսի եկեղեցին է որ կը միացնէ այրը կնոջ՝ քահանային ձեռքով, որ Քրիստոս Յիսուսը կը ներկայացնէ: Ամուսնութեան Խորհուրդը կատարողը Քրիստոս Ինքն է՝ քահանային միցոցաւ եւ Սբ. Հոգիի ներգործութեոամբ, ինչպէս միւս Խորհուրդներու պարագային, եւ այդ պատճառով ալ Սուրբ Խորհուրդ մըն է...:

By:Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian
Genre:Religious
Language:Հայերէն
Publisher:Diocesan Press