ՍԲ. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Contact Us: 818-558-7474

ՍԲ. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Հաղորդութիւնը քրիստոնեայ անհատը կը մօտեցնէ Քրիստոսի ու Անոր հետ հաղորդակից ցը դարձնէ ճիշտ այնպէս՝ ինչպէս Յիսուս հաստատեց զայն Իր Վերջին Ընթրիքին 12 աշակերտներուն հետ միասին: Սբ. Հաղորդութիւնը  լուրջ եւ հոգեւոր պատրաստութիւն կը պահանջէ, թէ՛ հոգեւորապէս պատրաստելով քրիստոնեայ հաւատացեալները, որոնք արժանի պիտի ըլլան ընդունելու Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը՝ Սբ. Պատարագի մատուցումի աւարտին: Սբ. Պատարագը կրկնութիւնն է Վերջին ԸՒնթրիքին Խաչէն դէպի Սբ. Խորան փոխադրելով Քրիստոսի Անձին զոհաբերումը:

By:Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian
Genre:Religious
Language:Հայերէն
Publisher:Diocesan Press