ՍԲ. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Contact Us: 818-558-7474

NEXT EVENT
28 January 2022
ՍԲ. ՀԱՂՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

Հաղորդութիւնը քրիստոնեայ անհատը կը մօտեցնէ Քրիստոսի ու Անոր հետ հաղորդակից ցը դարձնէ ճիշտ այնպէս՝ ինչպէս Յիսուս հաստատեց զայն Իր Վերջին Ընթրիքին 12 աշակերտներուն հետ միասին: Սբ. Հաղորդութիւնը  լուրջ եւ հոգեւոր պատրաստութիւն կը պահանջէ, թէ՛ հոգեւորապէս պատրաստելով քրիստոնեայ հաւատացեալները, որոնք արժանի պիտի ըլլան ընդունելու Քրիստոսի Մարմինն ու Արիւնը՝ Սբ. Պատարագի մատուցումի աւարտին: Սբ. Պատարագը կրկնութիւնն է Վերջին ԸՒնթրիքին Խաչէն դէպի Սբ. Խորան փոխադրելով Քրիստոսի Անձին զոհաբերումը:

By:Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian
Genre:Religious
Language:Հայերէն
Publisher:Diocesan Press