ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԴՐՈՇՄ

Contact Us: 818-558-7474

ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ ԴՐՈՇՄ

Եկեղեցւոյ առաջնակարգ Խորհուրդը Մկրտութիւնն է ճիշտ այն պատճառով՝ որով Յիսուս Ինքզինքը Յորդանան գետ առաջնորդեց Յովհաննէս Մկրտիչէն մկրտուելու համար: Հայ Եկեղեցին նորածին երեխաները կը մկրտէ ու անմիջապէս յաջորդ Խորհուրդով կը միւռոնէ զայն՝ դրոշմելով Սրբալոյս Միւռոնը անոր մարմնին վրայ:

 

By:Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian
Genre:Religious
Language:Հայերէն
Publisher:Diocesan Press