Դէպի Նոր Կեանք

Contact Us: 818-558-7474

Դէպի Նոր Կեանք

Հարգելի ընթերցողներ ուրախությամբ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Հայց. Առաքելական Եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի Արեւմտյան Թեմի Առաջնորդ Գրշն. Տ. Հովնան Արք. Տերտերյանի խորհրդածությունն երի հատընտիրը:

Համապարփակ եւ ամբողջական կերպով ներկայացված են Առաջնորդ Սրբազան հոր խորհրդածությունների առանցքը` գրառված տասնյակ հեղինակային գրքերում, որոնք լույս են տեսել շուրջ երեսուն (1988-2016թթ.) տարիներ շարունակվող գրական ժառանգության ընթացքում:

By:Archbishop Hovnan Derderian
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:400
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church