Դէպի Նոր Կեանք

Contact Us: 818-558-7474

NEXT EVENT
28 January 2022
Դէպի Նոր Կեանք

Հարգելի ընթերցողներ ուրախությամբ Ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում Հայց. Առաքելական Եկեղեցու Հյուսիսային Ամերիկայի Արեւմտյան Թեմի Առաջնորդ Գրշն. Տ. Հովնան Արք. Տերտերյանի խորհրդածությունն երի հատընտիրը:

Համապարփակ եւ ամբողջական կերպով ներկայացված են Առաջնորդ Սրբազան հոր խորհրդածությունների առանցքը` գրառված տասնյակ հեղինակային գրքերում, որոնք լույս են տեսել շուրջ երեսուն (1988-2016թթ.) տարիներ շարունակվող գրական ժառանգության ընթացքում:

By:Archbishop Hovnan Derderian
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:400
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church