ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ «ՎԱՐԴԱՊԵՏ»ՆԵՐԸ ԻԲՐ ՀԱՒԱՏՔԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ Ե - ԺԸ ԴԱՐ (Վաստակ, Զօրութիւն, Արժեւորում)

Contact Us: 818-558-7474

ՀԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ «ՎԱՐԴԱՊԵՏ»ՆԵՐԸ ԻԲՐ ՀԱՒԱՏՔԻ ՈՒՍՈՒՑԻՉ ԵՒ ԱՍՏՈՒԱԾԱԲԱՆ Ե - ԺԸ ԴԱՐ (Վաստակ, Զօրութիւն, Արժեւորում)

Հոգշն. Տ. Տաճատ Ծ. Վրդ. Եարտըմեանի «Հայ Եկեղեցւոյ Վարդապետները Իբր Հաւատքի Ուսուցիչ եւ Աստուածաբան» աշխատութիւնը կը ներկայացնէ 5-18րդ դարերու ականաւոր վարդապետներու բոյլ մը՝ անոնց գրական, հոգեւոր վաստակը, զօրութիւնը եւ արժեւորումը։ Հայ եկեղեցւոյ աստուածաբանութեամբ (theology), հոգեկանութեամբ (spirituality) եւ մանաւանդ՝ վանականութեամբ (monasticism) հետաքրքրուողներ պիտի բացայայտեն դարերու հոլովոյթի ընդմէջէն միզի հասած սքանչելի գանձեր, որոնց համար պարտինք հայ եկեղեցւոյ ջանասէր, ուսումնական եւ աղօթասաց վարդապետներուն։
 

By:Հոգշ. Տ. Տաճատ Ծ. Վրդ. Եարտըմեան (Very Rev. Fr. Dajad Dz. V. Yardemian)
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:150
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church