Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Տօներ եւ Ազգային Ավանդութիւններ (Feasts and Traditions of the Armenian Church)

Contact Us: 818-558-7474

Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Տօներ եւ Ազգային Ավանդութիւններ (Feasts and Traditions of the Armenian Church)

Հայաստանեայց Եկեղեցու տօնաշարքում սրբերի փառաբանութիւնը վերակոչող այս լայնակամար գրքով Կիլիկիայի կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի պսակաւոր սան` դաստիարակ Կարօ Պետրոսեանը շնորհաւոր ծառայութիւն է մատուցում արդի սերունդներին:

By:Կարօ Պետրոսեան (Garo Bedrosian)
Genre:Religious (Educational)
Language:Armenian
Number Of Pages:333
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church