Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Տօներ եւ Ազգային Ավանդութիւններ (Feasts and Traditions of the Armenian Church)
Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ Տօներ եւ Ազգային Ավանդութիւններ (Feasts and Traditions of the Armenian Church)

Հայաստանեայց Եկեղեցու տօնաշարքում սրբերի փառաբանութիւնը վերակոչող այս լայնակամար գրքով Կիլիկիայի կաթողիկոսութեան Դպրեվանքի պսակաւոր սան` դաստիարակ Կարօ Պետրոսեանը շնորհաւոր ծառայութիւն է մատուցում արդի սերունդներին:

By:Կարօ Պետրոսեան (Garo Bedrosian)
Genre:Religious (Educational)
Language:Armenian
Number Of Pages:333
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church