Աստուածաբանութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ

Contact Us: 818-558-7474

NEXT EVENT
28 January 2022
Աստուածաբանութիւն Հայաստանեայց Առաքելական Եկեղեցւոյ

Ներկայ հատորը ներածական մըն է Հայաստանեայց Եկեղեցւոյ աստուածաբանութեան, գրուած պարզ եւ ժողովրդական մակարդակի վրայ։ Կը բովանդակէ հիմնական վարդապետութիւնները որոնք Հայ Եկեղեցին կանգուն եւ ինքնանկախ պահած են դարերու ընթացքին, սկսեալ Քրիստոսի Եկեղեցւոյ Տիեզերական առաջին երեք ժողովներու առած որոշումներէն՝ Դ եւ Ե դարերուն։

By:Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:128
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church