High Ranking Clergymen of the Armenian Church - Volume III

Contact Us: 818-558-7474

High Ranking Clergymen of the Armenian Church - Volume III

Ներկայ Գ. գիրքը մեր երանաշնորհ Հոգեւորականներուն նուիրուած, կը լրացնէ քսաներորդ դարու մեր Սրբազան Առաջնորդներուն ընծայուած երախտիքը՝ անոնց վարչական եւ գրական մեծ վաստակով օժտուած։ Դժուար ժամանակներու անձնուէր հերոս հոգեւորականները եղան անոնք, թիւով 40, բաղդատմամբ մերօրեայ նուիրեալներուն, որոնք նուազագոյն բարիքներով եւ քաղաքական ահաւոր պայմաններու մէջ ապրելով, բանիւ եւ գործով, վերակերտեցին Հայ Եկեղեցին անցեալ դարուն՝ աշխարհով մէկ։ 

By:Archpriest Fr. Dr. Zaven Arzoumanian
Genre:Religious
Language:Armenian
Number Of Pages:198
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church