100 Steps - 100 Քայլ

Contact Us: 818-558-7474

100 Steps - 100 Քայլ

Ահաւասիկ երկլեզու կարեւոր հրատարակութիւն մը, որ սիրով կը տրամադրուի մեր բոլոր հաւատացեալ ընտանիքներուն: Հրատարակութիւն մը, որ ծրագրուած եւ պատրաստուած է յատկապէս փոքրերու եւ պատանիներու համար, որպէսզի անոնք, պատանի տարիքին, սկսին ծանօթանալ Քրիստոնէական Կրօնքի պատմութեան որոշ էջերուն, Աստուծոյ Պատուիրաններուն կամ Օրէնքներուն, Հայ Եկեղեցւոյ դաւանանքին, Եկեղեցւոյ եւ անոր ծիսական զանազան օգտակար նիւթերուն, կրօնական սկզբունքներուն եւ արժէքներուն:

By:Western Diocese Press
Genre:Religious
Language:Armenian - English
Number Of Pages:49
Publisher:Western Diocese of the Armenian Church