ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆՆ Է ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆՆ Է- Western Diocese of the Armenian Church
NEXT EVENT
12 September 2021
ՀԱՅՐԵՆԻՔԸ ՄԵՐ ԱՌԱՔԵԼՈՒԹԻՒՆՆ Է
Published - 18 June 2021

Աղօթքով ու հաւատքով կը խոնարհինք Աստուծոյ կողմէ մեզի շնորհուած մեր նախնեաց պատարագեալ ու նուիրականացած սրբութեանց առաջ։ Սա այն պահն է, որ աւելի քան բոլոր ժամանակները առաջնորդուինք Աստուծոյ սիրով ու իմաստութեամբ եւ գալիք սերունդներուն փոխանցենք Մայր Հայաստանը։ Գերագոյն հրամայական է, որ միմեանց սիրենք ու յարգենք, ու մէկզմիւսին մէջ փնտռենք ու տեսնենք Աստուծոյ պատկերը եւ մեր հոգիներուն մէջ խորացնենք տեսիլքը մեր հայրենիքին։ Արդ, մեր կոչն ու հրաւէրն է, որ միասնաբար աղօթենք առ Աստուած, ու հաւատքով շաղախենք մեր հոգեւոր ու ազգային կեանքը։ Ըլլանք արթուն ու քրիստոնավայել մեր կեանքով։

Հողն այն, որուն վրայէն կը քալենք, հող չէ միայն, այլ՝ տեսլապաշտ մեր նախնեաց ոսկորներուն փոշիացումն է, որուն մէջէն կ՛առնենք պատգամ զգաստութեան եւ հոգենորոգութեան։

Քաջութիւն ունենանք մեր ժողովուրդի հոգիին մէջ կարդալու Տիրոջ պատգամը՝ որպէս սնունդ մեր հոգեւոր կեանքի․ «Մի երկնչիր, միայն հաւատա, եւ կեցցէ» (Ղուկաս 8։50)։

«Օրհնէ՛, Տէր, եւ մեր բոլորին սրտերուն մէջ սերմանէ սրբութեան եւ զգօնութեան սէրը՝ ճանչնալու համար իմաստութիւնը եւ խրատը եւ կատարելու համար մեր պարտաւորութիւնը՝ ի պահպանութիւն բոլոր օրէնքներուն, որոնք մեր ազգի օգուտին կը հային։

Օրհնէ՛, Տէր, մեր հայրենիքը, Հայաստան աշխարհը, որպէսզի՝ ինչպէս որ առաջին անգամ հաստատեցիր զայն որպէս դրախտավայր, եւ զոր ապա անօրէններու ձեռքերը բազում դարեր աւերակի վերածեցին, վերստին ծաղկի ու պայծառանայ՝ բոլոր երկնաւոր եւ երկրաւոր բարիքները վայելելու համար։

Օրհնէ՛, Տէր, ամէն բարի բան, որ կայ անոր մէջ, ինչպէս նաեւ անոր կոչումը ինքնին՝ Հայաստան, «որպէսզի ամենքը մէկ ըլլան» (Յովհ․ 17։21)։

Յովնան Արք. Տէրտէրեան

Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի

Արեւմտեան թեմի

Print