Primate Pays Pastoral Visit to Little Angels Saturday School
Published - 16 February 2017

On February 11, 2017, the Primate paid a pastoral visit to the Little Angels Saturday School students of St. Leon (Srbots Ghevontiants) Leon Armenian Cathedral. Sitting in to observe the classroom environment, Archbishop Derderian also met with the principal and the teachers where he was briefed on the school's overall progress including the curriculum, enrollment and administrative matters. 

His Eminence commended the students for their love of the Armenian language and their zealous attitude in learning the history, language and culture of our people. Archbishop Derderian expressed his gratitude to Dn. Hovhannes Gumruyan, the school’s principal and the teachers for their dedication and hard work.   

With an enrollment of over 240 students, the Saturday School is the largest of its kind in the world. 

Փետրվարի 11-ին «Փոքրիկ հրեշտակներ» շաբաթօրյա դպրոց այցելեց թեմակալ առաջնորդ, գերաշնորհ Տ. Հովնան արք. Տերտերյանը։ Սրբազան հայրը ծանոթացավ կատարվող հսկայածավալ աշխատանքներին, իր օրհնությունը բաշխեց դպրոցականներին՝ հորդորելով անսասան մնալ ազգային ավանդույթներին և առաքելահաստատ մեր հավատքին։

Print