St. Leon Church "Sound of Children" Summer Camp
Click Here to lean more

NEXT EVENT
22 October 2019
ՊԱՏԳԱՄ Ս. ԷՋՄԻԱԾՆԻ ՏՕՆԻ
Published - 21 June 2019

Կաթողիկէ Սուրբ Էջմիածնի Տօնն է այսօր։ Ի Հայաստան, յԱրցախ և ի Սփիւռս աշխարհի ապրող հայութեան սրտին մինչև խորքերը կը զգանք Սբ. Էջմիածնի խորհուրդին ամբողջ տարողութիւնը, զգացողութիւն մը, որուն տարերքովը ապրած է մեր ազգն ամբողջ այն նուիրական պահէն սկսեալ, երբ Լուսաւորիչ Հայրապետը տեսիլքն ունեցաւ Սբ. Էջմիածնի և հայրենի հողին վրայ Քրիստոս Աստուածորդին ոսկէ մուրճով հաստատեց հայ քրիտստոնեային աղօթքին առաջին տունը։

Էջմիածին - այո, մեր առաջին Կաթողիկէի անունն է սա. բայց  արդէն դարձած է նաեւ անունը մեր ինքնութեան 301 թուականէն սկսած, երբ մեր ազգը ընդունած է քրիստոնէութիւնը որպէս պետական կրօն եւ այդ օրուընէ սկսեալ մեր պատմութեան ընթացքը ուղեգծուած է քրիստոնէական հաւատքի գործերով:

Սբ. Էջմիածինը` հայ քրիստոնեային հաւատքին կեանքը բնորոշող խորհուրդն է, որը դարերով լուսաւորած է մեր նախնեաց հոգեւոր կեանքը. այսօր մեր հոգիներուն, եւ գալիք սերունդներուն կեանքի ճանապարհն է Սբ. Էջմիածինը: Սբ. Էջմիածնի վեհաշուք անունը կը բացատրէ ոչ միայն պատմութիւնը մեր ազգի, Աստուածորդու այցելութիւնը Արարատեան երկիր, այլեւ` նոյն անունը կը բացատրէ այն ճշմարտութիւնը, որ Քրիստոս կը ներգործէ մեզմէ իւրաքանչիւրին էութեանը մէջ Սբ. Մկրտութեան ժամանակ, երբ կ’անդամագրուինք Եկեղեցւոյ, որը մեր հայրերու աղօթքներով անսպառ շտեմարանն է աստուածային շնորհներուն: 

Սբ. Էջմիածինը մեր ինքնութիւնը բացատրող խորհուրդն է: Ով իր կեանքը կ’ապրի Սբ. Էջմիածնով այդ անձը փաստօրէն իր կեանքով կը դառնայ մանրակերտը Սբ. Էջմիածնի:

Սբ. Էջմիածնի Տօնը արժեւորելու մէկ մօտեցում կայ, այն ալ մեր հաւատքի կեանքը նորոգելու ուխտն է, քալելու Աստուծոյ գծած ճանապարհէն, մնալու հաւատարիմ մեր Սբ. Եկեղեցւոյ ու անոր աւանդներուն, եւ կեանքն հարստացնելու հոգեւոր ու բարոյական արժէքներով:

Սբ. Էջմիածնի զանգերը կերտեցին ճանապարհը նոր Հայրենիքին, որուն երկինքին վրայ պարզուեցաւ եռագոյն դրօշը՝ խորհրդանիշը յարուցեալ մեր ժողովուրդին: Այս պատմական իրողութիւնը հիմքն է այն ճշմարտութեան, որ Սբ. Վարդանանց, Սարդարապատի եւ Հայոց Առաջին Հանրապետութեան եւ եռագոյն դրօշի անփոխարինելի ծննդավայրը Սբ. Էջմիածինն է:

Այսօր Սբ. Էջմիածնի տօնն է: Ինչպէ՞ս պիտի նշանաւորենք այս տօնը: Միայն այն ժամանակ, երբ մեր հաւատքը կը նորոգենք Քրիստոսով, մեր հոգիին մինչեւ խորքերը ամրացնելով քրիստոնէական հաւատքը` գործնական քայլերով. մեր առօրեան իմաստաւորելով Աւետարանի պատգամներուն կեանքի կոչելովը, մեր ընտանիքները դարձնելով մէկական եկեղեցի, մեր դպրոցները վերածելով աղօթքի տուներու եւ ամէն տեղ ու ամէն վայրկեան ապրելով Աստուծոյ սիրովն ու իմաստութեամբ: Մէկ խօսքով մեր ամբողջ կեանքը պիտի դարձնենք Աւետարանի քարոզչութիւնը:

Ս. Էջմիածնի Տօնի առիթով կը դիմենք Ձեզ, սիրելի՛ հայորդիներ։ Յիշեցէք, որ զաւակներն էք Ս. Էջմիածնի եւ Ս. Էջմիածնի տեսիլքով պիտի ապրիք ձեր կեանքը: Մայր Հայրենիք եւ Ս. Էջմիածին պիտի ականատեսը դարձնէք յիրաւի հոգեւոր վերածնունդի։ Ձեզ կը դիմենք մանաւանդ այս օրերուն, երբ Միածնաէջ Սուրբ Տաճարը ամենքիս նուիրական աջակցութեան կարիքն ունի, երբ տակաւին աւարտին չէ հասած անոր հիմնովին վերանորոգութիւնը։

Դարեր շարունակ կանգուն Սրբավայրի նորացումն ու վերանորոգումը վերջին տարիներուն Հայոց Հայրապետների առաջնահերթ մտահոգութիւնն են եղած։ Այդ ջանքերը նոր եռանդ ստացած են երջանկայիշատակ Գևորգ Զ և Վազգէն Ա Կաթողիկոսների օրօք՝ ազգային բարերարներ Գալուստ Կիւպէնկեանի, Ալէք Մանուկեանի, նրա զաւակներ Ռիչարդ և Լուիզ Մանուկեանների և այլոց նուիրատուութիւններով։ Եւ ահա հերթը հասած է մեր սերունդին։ Միահամուռ ջանքերով մենք ամենքս նոյնպէս պիտի հաւաստենք Սուրբ էջմիածնի ամրութիւնն ու յարատևութիւնը, թիկունք կանգնենք անոր, մեր նուիրատուութիւնները միախառնենք ազնիւ հայորդեաց ձգտումին՝ է՛լ աւելի ամրացնելու և աներեր դարձնելու համար Մայր Տաճարը։

Սիրելի Եկեղեցասէր Երիտասարդներ, Յիսուսի ու Անոր աշակերտ-ներուն Թաբօր լեռ բարձրանալը պատահականութիւն մը չէր: Աստուածորդին Իր աշակերտներու հոգեւոր կեանքը լուսաւորելու միտումով աղօթքի առանձնութեան պահ մը ապրեցաւ, որպէսզի նոյնին հրաւիրէ նաեւ աշակերտները: Այսօր հերթը մերն է, որպէսզի մեր հոգու հայեացքն ուղղած պահենք Քրիստոսի Անձին վրայ եւ հայրենական հողը` Սբ. Էջմիածինը, դարձնենք Թաբօր լեռը մեր կեանքին:

«Սբ. Էջմիածին», այս սրբանուէր անունն իր մէջ կ՚ամփոփէ մեր ազգային լինելիութիւնը պայմանաւորող բոլոր հիմնական որոշիչները՝ մեր հաւատքն առ Աստուած, մեր սէրն առ հայրենի հողը, պատմութեան զգացողութիւնը, ներկային ոգին եւ տեսիլքը վաղուան:

Աստուած մեր ազգին շնորհած է մեզ բոլորս միաւորող գերագոյն Սրբութիւն՝ Սբ. Էջմիածինը, ու այն պիտի դարձնենք պատկերը մեր հոգիին, եթէ կ՚ուզենք հարազատ մնալ մեր ինքնութեան:

Լուսաւորեա՛, Կաթողիկէ Եկեղեցի՛,

Քանզի ի քէն շող աստուածեղէն ի Հօրէ լուսոյ ծագեաց»։

Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեան

 

Առաջնորդ Հիւսիսային Ամերիկայի

Արեւմտեան Թեմի

Print