St. Leon Church "Sound of Children" Summer Camp
Click Here to lean more

NEXT EVENT
20 August 2019
ՀԱՅ ՄԱՆՈՒԿՆԵՐՈՒՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ Ս. ՊԱՏԱՐԱԳ ՍՐԲՈՑ ՂԵՒՈՆԴԵԱՆՑ ՄԱՅՐ ՏԱՃԱՐԻՆ ՄԷՋ
Published - 5 December 2018

«Ձգեցէք որ մանուկները որ ինծի գան, արգելք մի՛ ըլլաք անոնց, որովհետեւ այդպիսիներուն է Աստուծոյ արքայութիւնը» (Մր 10.14)

Կիրակի, 2 Դեկտեմբեր 2018-ն հրճուալի օր մըն էր Սրբոց Ղեւոնդեանց Մայր Տաճարի մեծ ընտանիքին համար։ Այդ Կիրակի նուիրուած էր հայ մանուկներուն, իսկ Սուրբ եւ անմահ Պատարագը մատոյց Մայր Աթոռի Լուսարարապետ՝ Գերշ. Տ. Յովնան Եպս. Յակոբեանը։ «Փոքրիկ Հրեշտակներ» շաբաթօրեայ դպրոցի եւ Մայր Տաճարի կիրակնօրեայ դպրոցի աշակերտները եկած էին Մայր Տաճար՝ իրենց անմեղ աղօթքները Աստուծոյ վերառաքելու եւ լսելու օրուայ պատգամը։

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ՝ Գերշ. Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանը իր բարի գալստեան խօսքին մէջ կարեւորեց մանուկներուն ներկայութիւնը մեր Եկեղեցւոյ կեանքին մէջ, որոնք շաբաթօրեայ եւ կիրակնօրեայ դպրոցներ յաճախելով՝ քրիստոնէական եւ հայեցի դաստիարակութեամբ կը մեծնան, հասակ կ’առնեն եւ Քրիստոսի ուսուցումներու սերմերը կը սերմանուի անոնց մատղաշ սրտերուն մէջ։ Սրբազան Հայրը նաեւ դրուատիքով խօսեցաւ պատարագիչ Սրբազան Հօր մասին, որ ոգի ի բռին կը կատարէ իրեն վստահուած պատասխանատու պաշտօնը։ Ապա, Առաջնորդ Սրբազան Հայրը, փոքրիկներն ու ծնողները եւ ուսուցչաց կազմը միասնաբար աղօթեցին եւ խնդրեցին Աստուծմէ աշխարհիս խաղաղութիւն, սէր եւ միութիւն ի Հայաստան եւ ի սփիւռս աշխարհի։ Աղօթքէն անմիջապէս ետք, մանուկները մօտեցան պատարագիչ Սրբազան Հօր եւ անոր օրհնութիւնը ստացան։

Պատարագիչ Սրբազան հայրը նախքան իր քարոզը շնորհակալութիւն յայտնեց Ամենակալն Աստուծոյ, որ զինք արժանի դարձուցած էր այս Պատարագը մատուցելու, ինչպէս նաեւ Թեմակալ Առաջնորդին, որուն հրաւէրով այսօր այս Պատարագի խորհուրդը կը կատարէր։ Լուսարարապետ Սրբազանը իր քարոզի բնաբանը ընտրած էր «Տէ՜ր ողորմէ մեզի, որովհետեւ քեզի յուսացինք» աստուածաշնչական համարը։ Խօսելով մարդու մեղանչականութեան մասին, Սրբազան Հայրը դիտել տուաւ, որ մարդ էակը իր սեփական մտքով մեղանչեց եւ դարձաւ մեղքի գերին։ Ճշմարիտ ազատարարը՝ Քրիստոս եկաւ աւետելու, թէ հասած է ազատութեան ժամը, որովհետեւ արդէն իսկ հասած է երկինքի արքայութիւնը, հո՛ս է Օծեալ Թագաւորը, երկինքին Տէրը, որուն ձեռքն է փրկութեան դուռը փակելու եւ բանալու բացարձակ իշխանութիւնը (Հմմտ Յյտ 3.7), փակելու երկրաւոր կեանքի դժուարութեանց եւ դժբախտութեանց ժամանակաշրջանը, եւ բանալու աստուածամերձ կեանքի մը երանութեան անվախճան ժամանակը. վերջ դնելու Աստուծմէ հեռու ապրուած երկրաւոր պանդխտութեան կարօտամաշ օրերուն եւ սկզբնաւորելու հոգիին սպասող տունդարձի երջանիկ օրը, բուժելու մեղքով երկիր ինկած հոգիին կոտրած թեւերը, եւ զայն վերստին սլացնելու դէպի բարձունքը յաւիտենութեան, «անմատոյց լոյս»ին հաղորդութեան մէջ վերստին ապրելու։

«Այսօր եւս մեր կեանքի մէջ բազմաթիւ երեւոյթներ տեղի կունենան, իսկ մենք մարդ արարածներս միշտ կասկածի տակ կ’առնենք Աստուծոյ գթութիւնը, անսասան ողորմութիւնը եւ անհուն բարութիւնը։ Ադամական նախնական միամտութեամբ կը հաստատենք, թէ Աստուած բացակայ է մեր կեանքէն։ Բազմաթիւ մեղքեր, զանցանքներ կը գործենք, սակայն չենք խոստովանիր զանոնք, այն հաստատ համոզումով, որ Աստուած այդ բոլորը մեղք չի համարեր։ Աստուծոյ յուսանք, անոր ներողամտութիւնն ու գթութիւնը խնդրենք, որպէսզի արժանանաք փառաց պսակին», շեշտեց Սրբազան Հայրը։

Պատարագը վերջ գտաւ Լուսարարապետ Սրբազան Հօր օրհնութեամբ։

Print