St. Leon Church "Sound of Children" Summer Camp
Click Here to lean more

NEXT EVENT
16 June 2019
ՀԻՒՍԻՍԱՅԻՆ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ԵԿԵՂԵՑԻՆԵՐՈՒ ԱՐԵՒՄՏԵԱՆ ԹԵՄԻ ՇԱԲԱԹՕՐԵԱՅ ԴՊՐՈՑՆԵՐԸ
Published - 10 October 2018

Հիւսիսային Ամերիկայի Արեւմտեան Թեմը ունի տասնհինգ աւելի շաբաթօրեայ դպրոցներ, ուր սփիւռքահայ սերունդներուն կը փոխանցուի մեր լեզուն, մշակոյթն ու կրօնքը, մեր ազգապահպանման սրբարժէքները եւ հայրենասիրութեան առաքինութիւնը՝ յարատեւ պահելու համար հայ ինքնութեան ջահը: Կայ այսպիսի իմաստութիւն. լեզու եւ մշակոյթ ստեղծելը մեծ գործ է, իսկ զայն սերունդներուն փոխանցելը՝ մեծագործութիւն: Ահաւասիկ այս մեծագործութեան ձեռնարկած է շաբաթօրեայ դպրոցական ցանցի ուսուցչական կազմը, Արեւմտեան Թեմի Առաջնորդ՝ Գերաշնորհ Տ. Յովնան Արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի գլխաւորութեամբ եւ հովանաւորութեամբ:

Շաբաթօրեայ դպրոցները կ'առաջնորդուին հայոց լեզուի, հայ գրականութեան, պատմութեան եւ մշակոյթի դասաւանդութեան համապարփակ ուսումնական նոր ծրագրով, որ նկատի ունի իւրաքանչիւր աշակերտի սորվելու ոճը եւ լեզուական ունակութիւնները: Ծրագիրը հիմնուած է Քալիֆորնիոյ կողմէ սահմանուած լեզուներու ուսուցման հիմնական չափանիշներու վրայ (Common Core State Standards): Ամերիկեան արդիական մանկավարժական եւ կրթական զարգացումը կը ստիպէ մեզի հայ մանկավարժութեան աւանդական մեթոտներու կողքին ուսումնասիրել արդիական մօտեցումները, բարեփոխութիւններն ու պահանջքները եւ ըլլալ աւելի գործնական ու յստակ՝ հայերէնի ծրագրային մեր պահանջքներուն եւ ակնկալութիւններուն մէջ:

Ծրագրին մէջ լսելու, խօսելու, կարդալու, ըմբռնելու, բառամթերքի զարգացման կողքին կարեւոր տեղ ունին աշակերտական բերանացի եւ գրաւոր ներկայացումները, լեզուական գիտելիքները, շարադրութեան տեսակները,  գրական վերլուծումները, հայ պատմական եւ մշակութային արժէքներու ըմբռնումն ու գնահատումը, գիտարուեստի՝ technology-ի եւ հայկական կայքէջներու գործածութիւնը:

Ծրագրին իրագործման համար կարեւոր աղբիւրներ են՝ դպրոցներու գործածած հայոց լեզուի եւ գրականութեան տեղական եւ հայրենական դասագիրքեր, հայոց պատմութեան, հայ մշակոյթի, հայրենագիտութեան եւ արդիական հարցերու շուրջ առկայ նիւթեր, դասախօսութիւններ, յօդուածներ, զանազան լսա-տեսողական եւ կայքէջային նիւթեր:

Վերջին երկու տարիներուն ընթացքին Թեմիս բարեջան Առաջնորդ՝ Տ. Յովնան Արք. Տէրտէրեանի հովանաւորութեամբ կազմակերպուած են շաբաթօրեայ դպրոցներու ուսուցիչներու վերապատրաստման հինգ աշխատանիստեր հետեւեալ նիւթերու շուրջ`

- Աշակերտի բազմակի ունակութիւնները ըստ Gardner-ի եւ Bloom-ի (Multiple Intelligences &  Bloom’s Taxonomy)

- Աշակերտի սորվելու ոճը – Learning Styles

- Ուղեղին դերը լեզուի ուսուցման մէջ

- Լեզուի դասաւանդութեան համար սահմանուած չափանիշները – (Standards)

- Լեզուի դասաւանդութեան ուղղակի մեթոտը

-  Դասաւանդութեան ծրագրումը – 5 & 7 դասի ծրագիր (lesson plan)

- Մանկավարժական նոր եւ հայ դասական մեթոտներ օգտագործումը դասաւանդութեան մէջ

- Դասաւանդութեան նորագոյն մեթոտների օգտագործումը դասաւանդութեան մէջ՝

- Differentiated and Project Teaching

- Դասի ընթացքը

- Ինքնութիւն եւ Հայ Ինքնութիւն

 - Պատմութեան եւ մշակոյթի դասաւանդութեան դերը հայ ինքնութեան ամրապնդման մէջ

- Հայ երաժշտութեան դերը հայ ինքնութեան ամրապնդման մէջ

- Ազգային ինքնութիւն՝ Պատմական շրջադարձային դեպքերի դերը ազգային ինքնութեան կերտման մէջ

Մասնակից Դասախօսներ՝ Դաւիթ Ղուկասեան, Դոկտ. Արմինէ Մովսիսեան, Դոկտ. Արտէմ Սարգիսեան, Դոկտ. Վաչէ Մանկրեան, Դոկտ. Մինաս Գոճաեան, Դոկտ. Կարապետ Մումճեան, Շաքէ Յարութիւնեան, Մաշտոց Չոպանեան, Դոկտ. Էլլի Անդրէասեան:

Մեր նոր սերունդին մայրենի լեզուի իւրացումը, կրօնական եւ պատմա-մշակութային արժէքներու  ըմբռնումն ու  գնահատումը եւ ազգային գիտակցութեան հպարտութիւնը առաւելապէս ամրապնդելու համար անհրաժեշտ է, որ մեր ուսուցչական կազմը խորապէս տիրապետէ եւ իր դասաւանդութեան  մէջ օգտագործէ հայրենական մանկավարժութեան դասական եւ  ամերիկեան նորագոյն մօտեցումներն ու փորձառութիւնները:

Այսօր, Սփիւռքի տարածքին գոյութիւն ունեցող իրարամերժ արժէքներու առկայութեան, մեր երիտասարդ սերունդը հեռու է մեր պապէնական օրրանէն եւ ամենօրեայ սնունդէն՝ օդէն, ջուրէն, ir ժողովուրդէն եւ հողէն1 Հայ ուսուցիչն է որ կը ստեղծէ այդ կտոր մը հողը մեր Հայրենիքէն-հայրենի մթնոլորտը դասարանէն ներս՝ ներարկելու Հայ  ինքնութեան գիտակցութիւնը մեր երիտասարդ սերունդիn հոգիին մէջ: Հայ ուսուցիչը իր աշակերտներուն կը սորվեցնէ որ Հայ ըլլալը միայն գիտակցութիւն եւ պատկանելիութիւն չէ այլ նաեւ պատիւ եւ հպարտութիւն:

Print