ՍԱՐԴԱՐԱՊԱՏ՝ ՈԳԻՆ Է ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ
Published - 8 June 2018

«Ամէն անգամ, երբ մենք՝ հայերս, ճակատագրական պահի մը, իրադարձութեան մը կամ վտանգի մը առջեւ գտնուինք այստեղ կամ այլուր, Սարդարապատի ոգին է, որ պէտք է արթննայ մեր մէջ, որպէսզի մենք չշեղուինք մեր պատմութեան, մեր ժողովուրդի զարգացման ուղիղ ճանապարհէն: Սարդարապատի յաղթանակը երեկուան, այսօրուան համար չէ միայն, այլ բոլոր հնարաւոր Հայաստաններու համար է այժմ եւ յաւիտեան» Վազգէն Ա.

Սարդարապատը մեր ժողովուրդի կեանքին մէջ կարելի է ըսել որ պատմութեան ամենէն վճռորոշ ժամանակներէն մէկն է: Կարելի  է հաստատօրէն ըսել որ Սարդարապատը քսաներորդ դարուն Վարդանանքն է: 100 տարիներ առաջ, տակաւին Մեծ Եղեռնէն հազիւ մի քանի տարիներ անց, մեր ժողովուրդը ինքզինք անգամ մը եւս գտաւ ահաւոր վտանգի մը առջեւ:

Ազգի զաւակները համախմբուեցան Սբ. Էջմիածնի հովանիին տակ եւ օրուան Հայրապետին Երանաշնորհ Տ. Տ. Գէորգ Ե. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի եւ Գարեգին Եպիսկոպոս Յովսէփեանցի սրտառուչ պատգամներու առաջնորդութեամբ գոտեպնդեցին հայոց քաջարի զինուորները ազատագրելու համար հայրենի հողը: Եւ Սարդարապատի կռուի դաշտ մեկնող քաջարի հայ զինուորները իրենց հոգու մէջ կրեցին անլռելի ղողանջը Սբ. Էջմիածնի զանգերուն եւ կերտեցին ճանապարհը նոր Հայրենիքին, որուն երկինքին վրայ պարզուեցաւ եռագոյն դրօշը՝ խորհրդանիշը յարուցեալ մեր ժողովուրդին: Այս պատմական իրողութիւնը հիմքն է այն ճշմարտութեան, որ Սարդարապատի եւ Հայոց Առաջին Հանրապետութեան եւ եռագոյն դրօշի անփոխարինելի ծննդավայրը Սբ. Էջմիածինն է:

Պատմութեան իրազեկ պէտք է դառնանք արժեւորելու համար ներկան եւ ի մասնաւորի ունենալու գիտակցութիւնը ու ներքին զօրութիւնը` վաղուան արշալոյսը կերտելու:

<<Սարդարապատի յաղթանակը երեկուան, այսօրուան համար չէ միայն, այլ բոլոր հնարաւոր Հայաստաններու համար է, այժմ եւ յաւիտեան>>:

Սարդարապատը կը խորհրդանշէ Հայ Ժողովուրդի ամբողջականութիւնը: Կռուի դաշտ մեկնող հայ քաջարի զինուորները միաւորող գլխաւոր հզօր ու հոգեւոր պատգամը արձագանգեց Սբ. Էջմիածնի Սբ. Խորանէն: Այսօր, նոյն պատգամը կը հնչէ Սբ. Էջմիածնէն: Հայոց հայրապետներու ձայնն ամրագրուած է Իջման սեղանի կանթեղի լոյսին մէջ եւ անմառ ոգին է այն յաւերժական Հայ Ժողովուրդին:

Սարդարապատի ոգին կ՚ապրի նաեւ այսօր եւ այն ակներեւ է վերանկախացեալ մեր Մայր Երկրի ներկայութեամբ, ազատատենչ Արցախի ժողովուրդի ստեղծագործ կեանքով: Եւ ինչպէ՞ս պիտի տօնախմբենք պատմութեան այս լուսաւոր էջը, Սարդապատատի յաղթանակը: Պատասխանն այն է, որ ազգովին մեր նորահաս սերունդի զաւակները պիտի առաջնորդենք դէպի Մայր երկիր, որպէսզի անոնք հարիւրապատիկ զգան հայրենի հողէն իրենց սրտին հասնող տրոփիւնը եւ ուխտ կատարեն ապրելու հայ քրիստոնեայի հաւատքով եւ նախնեաց տեսիլքով:

Մեր պատգամը. Ողջ հայ երիտասարդութիւնը ուղղորդել դէպի Հայրենիք` Հայաստան, Սբ. Էջմիածին: Մեր հայրերու հողին ոտք պիտի դնէ հայ երիտասարդը, որպէսզի իր հոգիին մինչեւ խորքը զգայ հոգեւոր էլեկտրականացումը` Նոր Հայաստանը, որ կը կանչէ իր զաւակները ապրելու Հայաստանով:

Սարդարապատը անունն է նոր հայութեան: Անոր խորհուրդը կը մերժէ անուններ որոնք հատուածականութիւն կը թելադրեն ու կը բաժնեն մեր ազգի զաւակները:

Սարդարապատի հերոսամարտի յաղթանակը՝ հիմնաքարն է յաւիտենական Հայաստանին: Սարդարապատը հաւատամքն է մեր ազգին, ով կը հաւատայ Սարդարապատին, ինքնստինքեան իր վրայէն կը նետէ հատուածականութեան մը պատկանած ըլլալու աղքատ մտածողութիւնը եւ կը փարի ճշմարիտին՝ Հայաստանին, յաւերժական Հայրենիքի գաղափարականին ու տեսիլքին, որուն սրտին է ամրացած Սբ. Էջմիածինը, խորհուրդը մեր ինքնութեան:

Սբ. Էջմիածինը խորհուրդն է մեր ինքնութեան: Խոնարհուինք Սբ. Էջմիածնի խորհուրդին առջեւ, որպէսզի Աստուած բարձրացնէ մեզ եւ առաջնորդէ մեր ազգը դէպի յաւերժութիւն:

Յովնան Արքեպիսկոպոս

Print