St. Leon Church "Sound of Children" Summer Camp
Click Here to lean more

NEXT EVENT
20 August 2019
Արեւմտեան թեմի հովանու ներքոյ գործող շաբաթօրեայ դպրոցներ են յաճախում աւելի քան 1200 պատանիներ եւ աղջիկներ
Published - 8 February 2019

Արեւմտեան թեմի հովանու ներքոյ գործող շաբաթօրեայ դպրոցներ են յաճախում 6-14 տարեկան աւելի քան 1200 պատանիներ եւ աղջիկներ։ Մեր այս դպոցներին առանձին հրապարակում է նուիրել «Հայաստանի Հանրապետութիւն» պաշտօնաթերթը, որին կարող էք ծանօթանալ յետեւեալ յղումով՝

http://www.hhpress.am/index.php?sub=hodv&hodv=20190205_4&flag=am