Loading, Please wait
  • ՀԵԵՄ կազմակերպչական խմբի ժողով Մայր Աթոռում 23 February, 2018 - Փետրուարի 19-20-ը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցաւ 2018 թ. «Դէպի Հայրենիք, դէպի Սուրբ Էջմիածին» կարգախօսի ներքոյ Երիտասարդութեան տարի հռչակման ծրագրի կազմակերպչական խմբի ժողովը` նախագահութեամբ Հայ Եկեղեցու Երիտասարդաց Միաւորման հոգեւոր պատասխանատու Գերաշնորհ Տ. Յովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանի:
  • NEROUJ HOSTED ITS INAUGURAL MENTORSHIP EVENT “THE NEW CONNECT” ATTRACTING MORE THAN 200 DIOCESAN YOUTH 23 February, 2018 - On February 11, 2018, Nerouj, with the full-fledged support of the Western Diocese of the Armenian Apostolic Church of North America, hosted its first successful event “The New Connect.”
  • Lenten Resources 23 February, 2018 - “Walk with God, fill your spirit with prayer and you will bear witness to the depth of your spiritual life and to the power of your Christianfaith.” Archbishop Hovnan Derderian 
  • Women’s Prayer Day at St. Leon Armenian Cathedral 23 February, 2018 - Sponsored by LSCC and held under the Auspices of His Eminence Archbishop Hovnan Derderian, the Diocesan Primate, over 210 participants from Southern California gathered at the spiritual center of the Diocese, joining deacons and clergy in unison prayer on February 14, 2018.
  • Supreme Spiritual Council Meeting Convened in the Mother See of Holy Etchmiadzin 23 February, 2018 - On February 20, 2018, under the presidency of His Holiness Karekin II, Supreme Patriarch and Catholicos of All Armenians, the Supreme Spiritual Council convened in the Mother See of Holy Etchmiadzin.
  • The Priests of Reclaim 2018 23 February, 2018 - “It is far better to light a candle than to curse the darkness,” remembers Fr. Vazken, as one of the inspirations he leans on in organizing this year’s Reclaim Conference – March 2-4 at the Western Diocese headquarters.
FACEBOOK
Feasts & Saints
St. Cyril Patriarch of Jerusalem
24 Feb 2018
GET INVOLVED
BLOG
MEDIA
VIDEOS
    PARISH/CLERGY LOCATOR
    INSTAGRAM