Loading, Please wait

St. Leon Church "Sound of Children" Summer Camp
Click Here to lean more

NEXT EVENT
21 August 2019
  • Official Press Release from the Western Diocese 19 August, 2019 - FOR IMMEDIATE RELEASE RE: Negative publicity against the Western Diocese Burbank, CA, USA August 19, 2019 As we are sure many of you are aware, recently negative public statements have been made against the Western Diocese, its primate and clergy. While the Diocese has been advised by its legal counsel not to speak publicly about an ongoing legal dispute, rest assured these allegations are untrue.
  • ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 19 August, 2019 - ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ինչպես շատերդ արդեն տեղյակ եք, վերջին շրջանում հանրային բացասական հրապարակումներ են կատարվում ԱՄՆ Արևմտյան Թեմի, Թեմակալ Առաջնորդի և հոգևորականների հասցեին։ Թեև թեմի փաստաբանական խորհուրդը մեզ հորդորում է զուսպ գտնվել և չհանրայնացնել ընթացող դատաիրավական գործընթացների հետ առնչված հարցեր, այնուամենայնիվ ուզում ենք հավաստիացնել, որ հասցեագրված անհիմն մեղադրանքները որևէ աղերս չունեն իրականության հետ։
  • ՎԱԶԳԵՆ Ա ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԸ 16 August, 2019 - Իր հայրապետութեան 39-ամեայ շրջանին Վազգէն Ա Վեհափառը մշտապէս վայելել է մեր ժողովրդի սէրն ու պատկառանքը։ Մարդիկ առանձնայատուկ սիրով են սպասել նրա խօսքին, նրա ներկայութեանը։
  • Encountering Anew: Vazken I Special Evening marks the 25th anniversary of passing of His Holiness Tuesday, August 20 at the Western Diocese 16 August, 2019 - When His Holiness Vazken the First was elected in 1955 to head the Armenian Apostolic Church, Armenia was one of the Republics of the Soviet Union. The Cold War was in full swing and the Iron Curtain was more than a convenient metaphor.
  • To Be or Not to Be a Valedictorian 16 August, 2019 - by Shahé Mankerian “The origin of the word valedictorian is the Latin valedicere, which means bid farewell. Valedicere in turn comes from valere, be well, and dicere, to say.” -- Vocabulary.com Dictionary Sometimes an act of elimination becomes an act of illumination. In June, the Class of 2019 at St. Gregory Hovsepian School took the ownership of eliminating a long-standing tradition. These renegade 8th graders questioned the relevance and the validity of a valedictorian. Why do we need a
  • Feast of the Assumption of the Holy Mother of God 15 August, 2019 - The Armenian Apostolic Church will observe the Feast of the Assumption of the Holy Mother of God on Sunday, August 18, 2019.
FACEBOOK
LATEST TWEETS

GET INVOLVED
MEDIA
VIDEOS
    PARISH/CLERGY LOCATOR
    INSTAGRAM